Vítejte na stránkách Asociace České zlato

Asociace České zlato vznikla jako zájmové sdružení právnických osob s cílem podpořit využití domácích nerostných surovinových zdrojů zlata.

V současnosti se v České republice pohybuje roční spotřeba zlata kolem pěti tun, z toho převážná část se spotřebuje v klenotnictví a průmyslu. Přestože v České republice se nachází jedny z největších ložiskových zásob zlata v Evropě a jeho těžba na našem území má více než dvoutisíciletou tradici, v současnosti se u nás netěží a jeho ložiska se více nezkoumají. Příčinou tohoto stavu jsou neřešené střety zájmů s ochranou životního prostředí. Výrazný dlouhodobý růst ceny zlata umožňuje využití nejmodernějších a ekologicky nejšetrnějších metod těžby a zpracování.

Snahou Asociace je rozvíjet povědomí veřejnosti o přínosu moderního průmyslového využití tuzemských ložisek zlata pro národní hospodářství a místní rozvoj, především pak pro zpracovatelský průmysl, hutnictví drahých kovů a klenotnictví, dále pak prezentovat moderní metody těžby, průzkumu a zpracování ložisek zlata a jejich možnosti minimalizovat dopady na životní prostředí.

Svou činnost provádí Asociace jak samostatně tak ve spolupráci s podnikatelskými zaměstnavatelskými svazy a profesními asociacemi příbuzných zájmů.

Na tomto serveru jsou k nalezení publikace týkající se historie, současnosti a případné budoucnosti těžby zlata na našem území.

Ryzí zlato z ložiska Zlaté Hory-západ v Jeseníkách. Skutečná velikost 10 mm.

Symbolem asociace je svatoprokopská dukátová medaile s názvem "Jsem ražen z českého kovu", ražená v roce 1928 k 10. výročí vzniku Československé republiky.